Close

Sledujte nás:

Napíšte nám:

info.czsoz@gmail.com

INFORMÁCIE O CZS

Centrálna záchranná služba (ďalej len “CZS”) je občianske združenie založené v roku 2014. Jeho členmi sú zdravotnícki aj nezdravotnícki dobrovoľníci, ktorí v rámci svojho voľného času radi pomáhajú ľuďom v núdzi. Hlavnými oblasťami pôsobnosti našich členov sú: záchranné práce v náročnom teréne a vo výškach, pátranie po nezvestných osobách, asistencia pri hromadných nešťastiach, záchranné práce pri živelných pohromách a odstraňovaní spôsobených škôd ako aj organizovanie cvičení a ukážok záchranných prác pre deti a verejnosť.

Keďže sme združenie dobrovoľníkov, neustále rozširujeme základňu našich členov, aby sme v mohli zabezpečiť dostatočný počet dostupných záchranárov v prípade potreby nasadenia CZS v ostrom zásahu.

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Neustále posilnilňujeme zloženie nášho tímu, aby sme mohli byť permanentne k dispizícii v nevyhnutných situáciách. Do nášho kolektívu dobrovoľných záchranárov prijímame nových členov ochotných pomáhať druhým. Ak ste to práve vy, pridajte sa k nám už dnes!

 

  Podmienky prijatia:

– bydlisko v Bratislavskom kraji (pri ochote cestovať na kraji nezáleží)

– vek minimálne 18 rokov

– trestná bezúhonnosť

– zdravotná a psychická spôsobilosť na výkon záchranárskych činností

– zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou ale veľkou výhodou

– certifikovaný kurz prvej pomoci (možnosť absolvovať aj po prijatí za člena)

– dobrá nálada a adrenalín (určite Vás ale nadopujeme)

 

Ak tieto podmienky spĺňate a ste odhodlaní pomáhať, neváhajte nám napísať na mail info.czsoz@gmail.com pár viet o tom prečo by ste chceli byť jedným z nás. Nezabudnite prosím uviesť svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo a mailovú adresu. Určite Vás budeme čoskoro kontaktovať.

Tešíme sa na Vás.

ČLENSTVO V CZS

Členstvo v CZS je dobrovoľné. Nikto nie je povinný zúčastňovať sa akcií a zásahov pravidelne. Samozrejme, pre kvalitné poskytovanie našich služieb, odporúčame členom absolvovať čo najväčší počet cvičení a akcií. Dôvodom je najmä neustále získavanie skúseností a zručností v oblastiach nášho pôsobenia.

Členovia CZS sa dobrovoľne zúčastňujú na pátracích akciách po nezvestných osobách, záchranných aktivitách v náročnom teréne, taktických cvičeniach, praktických ukážkach našej činnosti ako aj na zabezpečení podujatí.

V prípade záujmu o členstvo je potrebné vyplniť Prihlášku, ktorá je spolu so stanovami dostupná na našom webe. Podpísanú a nascanovanú prihlášku prosím zašlite mailom na adresu: info.czsoz@gmail.com. Po jej vyhodnotení na zasadnutí Rady CZS a jej schválení Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí za člena. Následne Vám bude vystavený členský preukaz. Spolu s prihláškou prosím zašlite aj aktuálnu fotografiu, ktorá bude použitá na doklade.

 

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Členovia CZS sú povinní prispievať členským príspevkom (ďalej len “členské”). Tieto financie sú využívané na chod našej organizácie.

Výška členského a možnosti platby: Členské je možné hradiť v rôznych intervaloch podľa výberu, a to vo výške: 5€ mesačne, 15€ štvrťročne, 30€ polročne alebo ročne 60€.

Odporúčania pre dobrovoľného záchranára CZS

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Záchranári CZS zvyčajne zasahujú v náročnom teréne, preto je veľmi dôležité mať k dispozícii vybavenie potrebné k našej práci. Z našich skúseností odporúčame:

 • osobná výbava
 • pracovné oblečenie (napr. uniforma) – najlepšie nepremokavé (bunda, nohavice, pevná obuv)
 • pracovné rukavice
 • ochranná prilba (lezecká – na prácu vo výškach a hĺbkach, moto – pre jazdu na špeciálnych motorových vozidlách)
 • svietidlá (čelové, ručné, mini, reflektor…)
 • náhradný zdroj energie (batérie, powerbank…)
 • nôž (taktický, vreckový, multi…)
 • nádoba s pitnou vodou (min. 0,5 L)
 • ručná rádiostanica
 • GPS
 • batoh
 • iné vybavenie na ochranu a prežitie (napr. kresadlo, kompas, píšťalka, paracord, zápalky, repelent…)
 • zdravotnícky materiál a pomôcku
 • fixačný golier
 • fixačná dlaha (kramerova, easy/sam splint, dolná/horná končatina, prst…)
 • ústny vzduchovod
 • obväzy rôzne druhy (elastický, sterilný, tlakový, hotový…) 
 • sterilné krytie (štvorce)
 • škrtidlo
 • dezinfekčný roztok
 • náplaste – rôzne veľkosti
 • trojrohá šatka
 • izotermická fólia
 • leukoplast
 • nožnice
 • pinzeta
 • lepiace stripy (náhrada šitia)
 • chirurgické ochranné rukavice
PRACOVNÁ ROVNOŠATA

Keďže pôsobíme v špecifickej oblasti v rámci záchranného systému, je vhodné aby všetci naši členovia boli adekvátne ustrojení, preto odporúčame používanie pracovnej rovnošaty (ďalej len “uniforma”). Uniformu zabezpečuje CZS z dobrovoľného vstupného poplatku vo výške 100€, ktorý pokryje náklady na zakúpenie: 1 ks reflexné zásahové nohavice, 1 ks reflexná zásahová bunda s logom, 2 ks tričko. Zakúpenie uniformy nie je pre členov povinné.

Veľkostné tabuľky:

 • bunda

       

 • nohavice

         

CERTIFIKOVANÝ KURZ PRVEJ POMOCI

Všetkým našim záchranárom (so zdravotným aj s nezdravotným vzdelaním) doporučujeme pravidelne absolvovať certifikovaný kurz prvej pomoci. Odporúčame najmä rozšírený 33 hodinový kurz (koná sa mimo pracovného času). Kurz však nie je pre členov povinný. CZS ho svojim členom sprostredkováva so zvýhodnenými podmienkami prostredníctvom Slovenského Červeného kríža. Po absolvovaní kurzu získava účastník Európsky certifikát v slovenskom a anglickom jazyku.

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

Vždy je pre nás prvoradý život a zdravie našich členov. Dbajte o svoj zdravotný stav, fyzickú aj psychickú zdatnosť a zdravú životosprávu. V prípade, že trpíte zdravotnými ťažkosťami (viac či menej závažnými), prosím informujte nás o tom (napr. alergie, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, epilepsia…). Najmä počas zásahov je potrebné aby bol informovaný minimálne  veliteľ zásahu o dlhodobých aj náhlych zmenách zdravotného stavu či iných zdravotných ťažkostiach členov tímu aby sme mohli adekvátne reagovať v prípade neočakávaných situácií.

OČKOVANIE

Ako prevenciu ochrany zdravia odporúčame skontrolovať všetky povinné a navrhované očkovania potrebné pre prácu s pacientom a v teréne, a to najmä: tetanus, kliešťová encefalitída, žltačka typu A, B.