Close

Sledujte nás:

Napíšte nám:

info.czsoz@gmail.com

Vzájomná pomoc

Spolupracujúce organizácie

Hasičský a záchranný zbor

Úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

minv.sk
Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami.

redcross.sk
ATV Club Slovakia Rescue System

Občianske združenie poskytujúce záchranné práce

atvclubslovakia-rs.eu

Pomáhajú nám

PROJEKT CENTRÁLNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY PODPORILI