Close

Sledujte nás:

Napíšte nám:

info.czsoz@gmail.com

Pomôžte nám pomáhať

Patríme medzi organizácie, ktoré pri výkone svojej činnosti nezískavajú žiadnu finančnú odmenu. Refundované sú nám len náklady za pohonné hmoty spotrebované počas zásahov.

Techniku a materiálne vybavenie zabezpečujeme zo sponzorských darov, dobrovoľných a členských príspevkov ako aj grantov a 2% z daní.

Vždy sme vďační za akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc alebo inú podporu.

Pomôcť nám môžete nasledovne:

FINANČNE

1. Finančným príspevkom na náš účet

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK1256000000003297210001

VS: 1010 (finančný príspevok)

Do správy pre príjmateľa zadajte prosím Vaše meno a adresu pre správnu identifikáciu.

2. Darovaním 2% z daní 

2% - Info a tlačivá
MATERIÁLNE

3. Materiálny dar

Kontaktujte nás prosím

  • telefonicky na čísle 0917 284 344, alebo
  • mailom na adrese info.czsoz@gmail.com
SLUŽBY

4. Vedomosti, zručnosti, organizačná a iná podpora

  • oblasť IT, logistika a pod.
  • každú pomocnú ruku aj hlavu vždy radi privítame a využijeme aby sme mohli naďalej pomáhať druhýmBARTER A SPONZORING
  • výmena našich služieb za Vami poskytnuté služby, techniku alebo materiál
  • sponzorské dary
  • reklama a propagačné služby